Tittel: Garanterad Individuell
Plate:  Garanterad Individuell (1971)
Tekst:  Mikael Wiehe
Musik:  Mikael Wiehe
<------------------------------------------------

Förspel: E - E - E - E7

E7  A
Garanterad
 E
individuell
     D
springer hon omkring
   A
och tänker på sej själv
I en spegelsal
  E
famlar hon omkring 
      D
och söker sanningen
      A
men stöter bara mot sin egen bild 

Hon är skeptisk
och hon är ganska tolerant
för allt är relativt
det är det enda som är sant
Hon förkastar med en axelryckning
gudar och auktoriteter
Söker friheten
men finner bara ensamhet

E             A                       E
LSD och heroin är ett sätt att komma ut
                      A                        E
Sömntabletter och morfin för att äntligen få slut
                          A
på instängdheten och bli fri
                      E
Ändå är allting som förut

Garanterad
individuell
springer hon omkring
all'es för sej själv
Och det tar aldrig slut
hur mycket hon än vill
Vi kommer aldrig fram
förrän alla sitter still

Garanterad
garanterad