Tittel: Fred (Till Melanie)
Plate:  Garanterad individuell (1971)
Tekst:  Mikael Wiehe
Musik:  Mikael Wiehe
<----------------------------------------
    G     F      C
Är det verkligen fred vi vill ha
          G
till varje tänkbart pris?
        F
Är vi alldeles säkra på det 
    C
att det värsta av allt är krig?
  F       Em    F
Med freden kommer vänskapen.
           Em   F
Den knyts med starka band.
         Em     F
Och banden binder ont vid gott
           Em  Bb 
och knyter falskt vid sant. 
         Am     Bb
Den börda som är tung för en
          Am   Bb
bär två man oftast lätt.
          Am       Bb
Och hellre gör man fel tillsammans
         Am
än ensam handlar rätt.
  F   C     F   C
Så hand i hand i en ändlös dans
      Bb  F  C
ja, som en kedja utan slut
   F   C       F    C
vågar ingen släppa sitt förskräckta grepp
       Bb       D
trots att vi dansar mot ett stup.
Är det verkligen fred vi vill ha...
Med lag ska landet byggas upp. 
Och lagen kräver fred.
Så dom som äger makt och guld 
ska kunna tjäna ännu mer.
Men om folket kräver mer betalt,
för smöret som dom sålt,
då är det brott mot fred och lag 
och det kallas för revolt.
Är det verkligen fred vi vill ha...
Med freden kommer segraren. 
Och han som slogs och stred
får, på böjda knän och med huv'et lågt, 
ta emot den starkes fred.
Och när sen tungan slitits ur hans mun 
och hans ögon skrapats ut
och när ben och armar bundits ihop 
med övermaktens knut,
när han har fått en trasa i sin mun, 
så att ingen hör ett ljud,
då har allting blivit normalt igen 
och ett krig har tagit slut.
Är det verkligen fred vi vill ha...
Och med freden kommer tystnaden. 
Allt ordnas underhand.
Och folk och länder styckas upp 
i samförståndets namn.
"Så tag du halva jorden, bror, 
och halva månen med,
så tar jag andra halvan, 
så är vi båda två tillfreds".
Om man då kämpar mot förtryck och hot 
för den frihet som man valt.
då blir varje krig en segerstrid 
och varje fred ett nederlag.
Är det verkligen fred vi vill ha...