Tittel: Den Himmelska Fridens Torg
Plate:  Tusen bitar (1990)
Tekst:  Björn Afzelius 
Musik:  Björn Afzelius
<-----------------------------
  G         C        D7		  G     
Som alla barn läste jag sagor, och jag älskade dom ifrån Kina. 
    Em	     C      D7  
Jag tyckte dom var så exotiska och erotiska.
    G         C        D7        G 
Dom frammana bilder av skönhet, dom förmedlade dofter och smaker 
    Em           C          D7
och namnen på platser och människor där var så vackra.
	  C         D7
Och det vackraste namnet av alla
              G
var Den Himmelska Fridens Torg.

Så läste jag Kinas historia, om dess kejsare och dynastier, 
om dess tänkare och filosofer och despoter. 
Och jag bländades av denna kunskap, denna strävan efter förfining 
som, när andra kulturer fick böja sig, kunde höja sig.
Och symbolen för denna förfining 
var Den Himmelska Fridens Torg.
Men framstegen byggde på träldom, för flertalet levde i armod. 
Bara fåtalet fick kultivera sej och beleva sej. 
Detta födde Den Väldiga Striden mellan herrarna och deras trälar, 
och i spetsen för massorna gick där en son till en bonde.
Och han svor att en dag skulle segern 
nå Den Himmelska Fridens Torg.
Och solen gick upp över Kina, Den Nya Tiden var inne. 
och dom som var vana att foga sej kunde skola sej. 
För ingen var mer än nå'n annan, och alla var till för varandra,
och folket och ledarna talade om samma framtid.
när dom årligen firade segern 
på Den Himmelska Fridens Torg.
Men tiderna ändrades åter, snart var man tillbaks vid det gamla, 
för dom åldriga ledarna fjärmade sej ifrån folket. 
Men dom unga, som lärt sej att tänka och tala och läsa och skriva, 
gick ut, som dom lärt sej, och påminde om alla löften.
Men löftena dränktes i blodet 
på Den Himmelska Fridens Torg.
Jag sitter och bläddrar i sagor som jag läste när livet var enkelt,
då prinsessor var vackra och kungar var kloka och goda. 
Och jag ser upp mot stjärnan i öster, och jag upptäcker att den har slocknat. 
Jag förstår den så väl, det finns ingenting mer den vill lysa på
För det råder ett isande mörker 
på Den Himmelska Fridens Torg.