3

1


 


  


Hoola Bandoola Band


 


 

4


 Björns privata fotoalbum

Bilder och kommentarer från Björns eget bildarkiv i tiden med Hoola Bandoola Band i tiden 1971-72.