2
 


  
3


 


 

 


 


1975
Hoola Bandoola Band

Bilder och kommentarer från en Hoola-konsert i Pildammsparken i Malmö 1975